• ...

  กิจกรรมไหว้ครู แบบ New Normal

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดกิจกรรมไหว้ครู แบบ New Normal โดยจัดกิจกรรมแยกของแต่ละห้องเรียน ตามมาตรการการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 ในวันที่ 30,31 กรกฎาคม 2563 โดยกิจกรรมเริ่มจากอาจารย์ประจำชั้นนำนักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ นักเรียนกล่าวคำบูชาพระคุณครู นักเรียนกล่าวค..

 • ...

  พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพ..

 • ...

  สมาคมผู้ปกครองฯ มอบหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนสาธิตฯ

  สมาคมผู้ปกครองฯ มอบหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา  คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) นำโดย ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบหน้ากากอนามัย ให้อา..

 • ...

  คู่มือป้องกัน COVID-19

  คู่มือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา รับมือ "COVID-19" อ่านคู่มือที่นี่ https://anyflip.com/sajns/djzi/