รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2023

1 มิ.ย. 2566

เปิดเรียน นักเรียนทุกคนมาเรียนตามปกติ

เปิดเรียน นักเรียนทุกคนมาเรียนตามปกติ

5 มิ.ย. 2566

หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมล ลักษณพระบรมราชินีและวันวิสาขบูชา