คู่มือแผนปฏิบัติการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุ แผนเหตุกราดยิง (ACTIVE SHOOTER) ภายในพื้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา