• ...

    การประชุมผู้ปกครองนักเรียน อนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2565

    การประชุมผู้ปกครองนักเรียน อนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2565   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น    วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา     นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมห..

  • ...

    การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน อนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2565

    การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน อนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2565 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น    วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา     นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแ..

ดูข่าวสารทั้งหมด