กิจกรรมผลิช่อ ประจำปีการศึกษา 2565
22 มีนาคม 2566

9 มีนาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดกิจกรรมผลิช่อ ประจำปีการศึกษา 2565 เริ่มกิจกรรมโดยการแสดงของวง DKKU BAND

และเป็นการมอบวุฒิบัตรโดยคณาจารย์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี

ได้มอบวุฒิบัตร ให้โอวาทกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 2 

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่  >>คลิกที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด<<