• ...

    การประชุมผู้ปกครองนักเรียน อนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2565

    การประชุมผู้ปกครองนักเรียน อนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2565   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น    วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา     นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมห..

  • ...

    การรับเอกสารมอบตัว นักเรียนระดับอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2565

    การรับเอกสารมอบตัว นักเรียนระดับอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ KD.SATITKKU.AC.TH (On-line) การดำเนินการ โดยปฏิบัติดังนี้ 1. ดำเนินตรวจสอบข้อมูลประวัตินักเรียนที่ท่านต้องการปรับแก้ไข ที่เว็บไซต์ https://student.satit.kku.ac.th  ..