• ...

    กิจกรรมผลิช่อ ประจำปีการศึกษา 2565

    9 มีนาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดกิจกรรมผลิช่อ ประจำปีการศึกษา 2565 เริ่มกิจกรรมโดยการแสดงของวง DKKU BAND และเป็นการมอบวุฒิบัตรโดยคณาจารย์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย..