เชิญผู้ปกครองทุกท่านประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร (ฝ่ายผู้ปกครอง)
2 กุมภาพันธ์ 2564
เชิญผู้ปกครองทุกท่านประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร (ฝ่ายผู้ปกครอง)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
ณ โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
 
สนใจสมัครเป็นกรรมการบริหารสมาคมติดต่อสำนักงานอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564