เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมผู้ปกครองนักเรียน อนุบาล 2 โดยใช้ระบบการประชุมออนไลน์
19 พฤษภาคม 2564

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา 
            เรียนผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เดิมกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ ได้กำหนดจัดขึ้น ณ ลานเพลิน อาคารอนุบาล 1 ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 ภาคเช้า เฉพาะนักเรียนชาย และภาคบ่ายนักเรียนหญิง
            เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว โรงเรียนจึงปรับเปลี่ยนวิธีการประชุมผู้ปกครอง เป็นรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.  พร้อมกันทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ทั้งนี้ได้แนบกำหนดการและวิธีการเข้าประชุมออนไลน์เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            

            

 

 

            Join Zoom Meeting
            https://kku-th.zoom.us/j/99221406589?pwd=d2l2ckd0b0gyOHlnd2NqUDhNUDFrdz09

            Meeting ID: 992 2140 6589
            Passcode: anuban2