• ...

  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน อนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2565

  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน อนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2565   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น    วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา     นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมห..

 • ...

  การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน อนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2565

  การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน อนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2565 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น    วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา     นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแ..

 • ...

  การรับเอกสารมอบตัว นักเรียนระดับอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2565

  การรับเอกสารมอบตัว นักเรียนระดับอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ KD.SATITKKU.AC.TH (On-line) การดำเนินการ โดยปฏิบัติดังนี้ 1. ดำเนินตรวจสอบข้อมูลประวัตินักเรียนที่ท่านต้องการปรับแก้ไข ที่เว็บไซต์ https://student.satit.kku.ac.th  ..