การรับเอกสารมอบตัว นักเรียนระดับอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2565
30 มีนาคม 2565

การรับเอกสารมอบตัว นักเรียนระดับอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา
ผ่านระบบออนไลน์ KD.SATITKKU.AC.TH (On-line)

การดำเนินการ โดยปฏิบัติดังนี้

1. ดำเนินตรวจสอบข้อมูลประวัตินักเรียนที่ท่านต้องการปรับแก้ไข ที่เว็บไซต์ https://student.satit.kku.ac.th

   และพริ้นท์ข้อมูลประวัตินักเรียนนำมาส่งให้ทางร.ร.ในวันมอบตัว

2. การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ชำระผ่านระบบออนไลน์โดยการสแกน QR-Code โดยดำเนินการดังนี้
         2.1 เข้าสู่เว็บไซต์การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  >> คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา<< 
         2.2 เลือกชำระภาคต้น ปีการศึกษา 2565
         2.3 กรอกข้อมูลรหัสประจำตัวนักเรียนเพื่อเรียกแสดงข้อมูลรายละเอียดการชำระ จากนั้นคลิกที่ปุ่มแสดงข้อมูล
         2.4 คลิกที่รหัสประจำตัวหรือชื่อ - สกุลของนักเรียนเพื่อแสดงข้อมูล QR-Code ในการชำระ  (ชำระภายใน 30 มี.ค. – 8 เม.ย. 2565) และพริ้นท์หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาส่งการเงิน ในวันมอบตัว