ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำโรงเรียน "พระพุทธมหามุนีศรีสาธิต" และทอดผ้าป่าเพื่อก่อสร้างโรงครัวและอาคารพละศึกษา
12 มีนาคม 2565

ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำโรงเรียน "พระพุทธมหามุนีศรีสาธิต" และทอดผ้าป่าเพื่อก่อสร้างโรงครัวและอาคารพละศึกษา วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา