เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
24 ธันวาคม 2564

เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2701/2564)
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2701/2564)

      

 

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 - 17 มกราคม 2565  เปิดรับสมัคร
วันที่ 18 -19 มกราคม 2565  กลุ่มผู้ทำคุณประโยชน์กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ฯและนำส่งเอกสารให้ทางโรงเรียน
วันที่ 21 มกราคม 2565  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและประเมินพัฒนาการ
วันที่ 25 - 30 มกราคม 2565  ผู้ปกครองเข้าพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินในระบบพร้อมนำมาในวันประเมินพัฒนาการ
วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565  นักเรียนเข้ารับการประเมินฯ ตามวันเวลา ที่ระบุในบัตรประจำตัว ผู้เข้ารับการประเมิน
วันที่ 4 มีนาคม 2565  ประกาศผลสอบ
วันที่ 17-18 มีนาคม 2564  วันรับเอกสารมอบตัว
วันที่ 27 มีนาคม 2565  วันมอบตัวขึ้นทะเบียนนักเรียนใหม่