ประกาศงดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน และคืนเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อน
19 เมษายน 2564

ประกาศงดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563

สำหรับการคืนเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อน โรงเรียนจะดำเนินการคืนเงินส่วนที่เหลือให้กับผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มตามลิงก์ภายในวันที่ 19-21 เมษายน 2564  และทางโรงเรียน จะดำเนินการโอนเงินคืนในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2564 หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อธุรการโรงเรียนฯ ฝ่ายอนุบาลศึกษา 

https://forms.gle/PTCZVc9ZQfXFrYNm6