การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563