กิจกรรมวันมาฆบูชา
25 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2563 
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมได้ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้นักเรียนปฎิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยกิจกรรมจัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จึงได้แยกจัดกิจกรรมในแต่ละห้องเรียนร่วมกับอาจารย์ประจำชั้น และพระอาจารย์จากวัดธาตุ พระอารามหลวง ได้นำสวดมนต์ และแสดงพระธรรมเทศนา จากนั้นอาจารย์และนักเรียนได้ร่วมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์