เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
23 ธันวาคม 2563

เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2622/2563)
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2622/2563)

     

 

    

กำหนดการสำคัญ

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 - 15 มกราคม 2564  เปิดรับสมัคร
วันที่ 19 มกราคม 2564  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและประเมินพัฒนาการ
วันที่ 19 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2564  ผู้ปกครองเข้าพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน ในระบบพร้อมนำมาในวันประเมินพัฒนาการ
วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2564  นักเรียนเข้ารับการประเมินฯ ตามวันเวลา ที่ระบุในบัตรประจำตัว ผู้เข้ารับการประเมิน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  ประกาศผลสอบ
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564  วันรับเอกสารมอบตัว
วันที่ 13 มีนาคม 2564  วันมอบตัวขึ้นทะเบียนนักเรียนใหม่

ผู้สมัครกลุ่มผู้ทำคุณประโยชน์
ติดต่อกรอกเอกสารเพิ่มเติมทีี่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ในวันที่ 18-21 มกราคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.