กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และพิธีถวายราชสักการะ
4 ธันวาคม 2563
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษาจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563
มีการจัดพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีอาจารย์ประภาพร จันทะบุรม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา เป็นประธานในพิธี ตัวแทนบุคลกร นักเรียน วางพานพุ่มดอกไม้ จากนั้นประธานในพิธีกล่าวคำถวายราชสดุดี ร่วมร้องเพลง รักพ่อไม่มีวันพอเพียง จากนั้นเป็นการแสดงจินตลีลาประกอบเพลง ในหลวงของแผ่นดิน เพลงเล่าสู่หลานฟัง และเพลงยามเย็น โดยนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 การแสดงจินตลีลาเมดเลย์บทเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงความหวังอันสูงสุด เพลงชะตาชีวิต เพลงยิ้มสู้ และเพลงสายฝน โดยนักเรียนชั้นอนุบาล 2/1 จากนั้นเป็นกิจกรรมจิตอาสาทความดีตามรอยพ่อหลวง